Przedmiotem działania Spółki jest administrowanie budynkami i lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego na podstawie Umowy o nieodpłatne używanie rzeczy i pobieranie z niej pożytków zawarta w dniu 28 czerwca 2019 r. w Żarach, na czas oznaczony od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2022 r. na cele prowadzenia działalności gospodarczej.


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp z o.o. w Żarach ul. Zakopiańska 7 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. 


Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierzą w Żarach ul Żurawia 32 przyjmuje zgłoszenia pod numerem telefonu 68 444 71 47 codziennie w godzinach 6:00 – 22:00. Dla odwiedzających Schronisko czynne jest codziennie za wyjątkiem śród i dni świątecznych w okresie letnim w godzinach 10.00 - 19.00, natomiast w okresie zimowym w godzinach 10.00 - 16.00.


Powyższe dni i godziny otwarcia schroniska, dotyczą normalnego okresu - sprzed wybuchu pandemii...
Teraz, ze względu na związane z nią obostrzenia mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa,  nasze schronisko jest niestety tymczasowo zamknięte, do odwołania...


 

Targowiska Miejskie Lotników i Kąpielowa, biuro przy ul Lotników  czynne od poniedziałku do soboty w godzinach  7:00 -15:00.