Szablony artykułów

[NAZWA_JEDNOSTKI] jest samorządową jednostką budżetową gminy [NAZWA_GMINY]. [NAZWA JEDNOSTKI] została utworzona w roku [ROK] decyzją [NAZWA ORGANU].

Do [WPISZ DATĘ, np. 23 lutego 2013 roku] sekretariat [NAZWA PODMIOTU] przyjmuje aplikacje kandydatów na wolne stanowisko [NAZWA STANOWISKA].

Rada [NAZWA PODMIOTU] zaakceptował w dniu [WPISZ DATĘ] Program działania na rok 2016.

Jak załatwić [NAZWA SPRAWY]?

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] Zarządzeniem nr [NR] z dnia [DATA] ustalił [CO?, np. Regulamin ...]