Szablony artykułów

[NAZWA PODMIOTU] ogłosiło nabór kandydatów na stanowisko [NAZWA STANOWISKA]. Aplikacje można składać w terminie do [TERMIN].

[WPISZ NAZWĘ PODMIOTU KONTROLUJĄCEGO] przeprowadził w [NAZWA PODMIOTU] kontrolę w zakresie [OKREŚL ZAKRES, TEMATYKE KONTROLI]

Na realizację zadania [NAZWA ZADANIA] udzielono zamówienia [NAZWA OFERENTA].

[NAZWA REJESTRU, EWIDENCJI, ZBIORU AKT] zawiera dane od dnia [WPISZ DATĘ] do dnia [Wpisz datę]. Dane udostępniane sa na wniosek.

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] ogłosił przetarg na realizację zadania publicznego [WPISZ NAZWĘ ZADANIA]. Termin składania ofert upływa w dniu [WPISZ DATĘ].