Władze i ich kompetencje

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

W skład Rady Nadzorczej Naszej Przykładowej Instytucji wchodzi 6 osób wybieranych na 5-letnia kadencję.

1. Zgromadzenie wspólników – funkcję zgromadzenia pełni organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrz Miasta Żary

2. Wspólnicy – 100% kapitału zakładowego – Miasto Żary

3. Organ nadzoru -Rada Nadzorcza:

Przewodniczący – Paweł Nowakowski

Sekretarz – Marta Budźko-Jakubiec

Członek – Zbigniew Marek Wroński

4. Prezes Zarządu – Krzysztof Tuga

5. Organ uprawniony do reprezentowania spółki – Zarząd.

 

Podkategorie